Եվ ծիծաղ և արցունք աչքերում Աբաջյան Գևորգ

Աբաջյան Գևորգ. 
Եվ ծիծաղ և արցունք աչքերում։ (Մհեր Մկրտչյանի 60 - ամյակի առթիվ). - ֆիլմ,
1990, 20 օգոստոսի։

Խնդրում ենք այցելել ավելի ուշ

Печать