Վահրամ Փափազյանը` Մհեր Մկրտչյանի մասին

"Աստված մատը դրել է այս մանչի ճակատին ու ասել.
"Դուն դերասան պիտի դառնաս, քո ուղին բեմն է "

Վահրամ Փափազյան (1888 - 1968)

Ваграм ПапазянՄհեր Մկրտչյան․ Հավերժ Մենախոսություն

Բայց ո՞վ է տեսելու մոռացել Փափազյանի գալը Լենինական։ Ցուրտ էր քաղաքում, սառնամանիք, քամին թրատում էր մարդկանց երեսները, բուքը սառույցով փակել էր շենքերի մուտքերը, երբ գործարանին ներսում, հետո շենքից շենք, տնից տուն տարածվեց մի «սոսկալի լուր»։ Իբր տեսնող է եղել, որ կոմբինատի մոտ ցցված ազդագրի վրա գրված է եղել (լեզուս չի դառնում ասելու) «Օթելլո», Վահրամ Փափազյան․ ոչ ավել, ոչ պակաս։ «Հիսուս Քրիստոս, պատերազմը նոր ի վերջացե, հիմա էլ Փափազյան․․․ տեքստիլ․․ ցուրտ», - հենց այդպես էլ փնթփնթաց տոմսավաճառ լաչառ Քնարը։
Հարձակումն սկսվեց երեկոյան, ինքնագործ թատերականխմբի փորջի ժամանակ, երբ իսկական (պրոֆեսիոնալ) թատրոնից եկած դերասանը երկար-բարակ «Էքսպլիկացիա» էր անում, ինչպես ինքն էր ասում՝ Ստանիսլավսկու սիստեմով։ Սկզբում ռումբի պես պայթեց տոմսավառի ղժժոցը՝ «էլ տոմս չկա, ռադեղեք»։ Հետո փշրվեցին բոլոր պատուհանների ապակիները, հետո տեղաց քարերի կարկուտը։ Մենք դուրս թռանք, դռները բացվեցին՝ անտոմս ժողովուրդը խուժեց ներս, դռները փակվեցին՝ մենք մնացինք դուրսը, մեզ հետէլ տոմսավոր շատ մարդիկ։ Հետո իմացանք,որ Փափազյանին հետևի մուտքով փախցրել եններս։ Աղմուկ, ճիչ, լաց, հետո․․․ հոգնեցինք,էլի մրսեցինք, հետո նորից գոռացինք,հուսահատվեցինք։ Այսպես մի ժամ, երկու,հանկարծ կյաժ Վիտկան եկավ։ Ժողովուրդը ուրախացավ։ Վիտկան ասաց․ «Դռները բացեք»։ Բացեցին։ Նրան շատ էին հարգում, որովհետև մայրը ռուս էր, հայրը՝ գերմանացի, ինքը՝ հայ։ Շատ հայրենասեր էր։ «Էդ Փափազյանը  մեր ազգի պարծանքն է, չխանգարեք», հետո դարձավ ինձ՝ «դերասան արի հետս», ու ինձտարավ։ Վիտկայի պոչը բռնած գնացի ու շատ չանցած հայտնվեցի քրտինքի մեջ կորած սրահում։ Լռություն էր, սարսափած, աչքերը արցունքների մեջ կորած կին ու տղամարդ։ Մարդիկ հիպնոսացված նայում էին առաջ,բայց՝ ու՞մ, ինչի՞, չէի տեսնում։ Ուզեցի  մի բան ասել, Վիտկան բամփեց գլխիս․ «Քիչըմ ուսուլ, յաբանի»։ Մի կերպ բարձրացա թաթերիս վրա ու էլ ոչինչ չեմ հիշում։ Երեխա էի,աչքերս մթնեցին, գլուխս պտտվեց․ ցնորքէր, զառանցանք՝ մի հսկա սև մարդ խեղդեցհրեշտակ կնոջը։ «Այ կնիկ քելե, քելե, բոզի վերջն էլ էս է», - ասաց Ճուճուլ Կարոն։ «Ախր անմեղ էր, Կարո ջան»։ «Էշ-էշ մի խոսի,Վահրամ Փափազյանը անտեղի կնիկ չի խեղդի»։․․․

Ֆրունզիկ Մկրտչյան

Շարունակությունը՝ Նունե Մկրտչյան-Տերտերյանի «Հավերժ Մենախոսություն» քրքում․․․


Фрунзик МкртчянՈ՞ւր է

Նիհար մի պատանի՝ կարկատած շորերի մեջ՛ թե՛ խեղճ եւ թե՛ ծիծաղելի պիտի լինեի։ Սենատի տեսարանում դոժերից մեկն եմ անձնավորում։ Ինձ գրիմելու պարտականությունր ստանձնեցին Արտավազդ Փաշայանն ու ժան էլոյանր։ Այսօրվա նման հիշում եմ, գլխիս դրին մագերի մի հսկա դեզ, որ
ճակատս ծածկելով թափվեց աչքերիս։ Դալուկ ու երկար դեմքս ներկեցին տարբեր գույնի ներկերով։
Ինձանից մնաց մի մատ ճակատ եւ երկար՝ կնճիռներով պատած դեմքս։
Հուզմունքից թե երկյուղից՝ արցունքներն աչքերիցս անարգել թափվում էին...
Բարձրացա ինձ հատկացված տեղր եւ րնկնելու չափ կախվեցի ցած (ոեժիսորներր այդպես էին կամեցել)։
Փափազյան-Օթելլոն ներս է մտնում այն ժամանակ, երբ սենատն արդեն հավաքված է։ Դիմում է սենատորներին, մասնավորապես Դեզդեմոնայի հորր՝ Իշխան Բրաբանցիոյին, ու մեկ էլ՝
«Հզոր, խոհամիտ, արգո սինյորներ,
Իմ ամենաազնիվ եւ միշտ բարեհաճ իշխանավորներ,
Որ այս մարդու աղջկան տնից առել տարել եմ,
ճիշտ է, բայց ճիշտ Է նաեւ, որ ես նրա հետ ամուսնացել եմ»։
Այդ միջոցին, երբ Փափազյանր չէր էլ հասցրել իր միտքն ավարտել, որտեղից որտեղ, աչքր րնկնում է ինձ վրա... Մ՜ի պահ տեղում զարմանքից քարանում է, խոժոռ հայացքր գցում վրաս եւ հասկացնում, որ անմիջապես վայր իջնեմ, չքանամ աչքից ...
Այդ հայացքից սարսափած՝ ավելի եմ սեղմվում պատին... Թե ինչքան տեւեց իմ «խաղր» վարպետի ընկերակցությամբ, հայտնի չէ։ Միայն հիշում եմ, որ վարագույրր փակվելուց հետո ես ցած եմ թռչում ու փախչում դեպի կաթսայատուն։
Հեռվից ականջիս է հասնում վարպետի ահարկու մռնչյունը.
«Ո՞ւր է չոջուխի աչքերով այդ ծերունին, ո՞ր ծակրը մտավ...»

Ֆրունզիկ Մկրտչյան


Ваграм Папазян (Отелло) и Арус Восканян (Дездемона)Շեքսպիրի՞ Օթելլոն ..

Վարպետին (խոսքը Վահրամ Փափազյանի մասին է) ճանաչում էի դեռ Լենինակսւնից։ Փոքր տղա էի, երբ ինձ բախտ վիճակվեց հենց Լենինականի թատրոնում էլ «խաղալ» Վահրամ Փափազյանի հետ։
Անցել էին տարիներ։ Մի օր եկել էի Երեվան։ Թատրոնի ճեմասրահում հանդիպեցի վարպետին, ուզեցի խույս տալ, չկարողացա, ճանաչեց.
- Մանչս, Լենինական գնալ-գալ ունե՞ս։
- Լենինականից եմ գալիս, վարպետ։
- Հա՞, ի՞նչ կա, ի՞նչ չկա։ Թատրոնում ի՞նչ պիեսներ են բեմադրվում։
- Հիմա «Օթելլո» են պատրաստում, վարպետ։
- Օթելլոյի դերը ո՞վ է կատարելու։ Երկուսը, վարպետ, Արտավազդ Փաշայանր եւ ժան էլոյանր։
- Փաշայա՞նր եւ էլոյա՞նը։
- Այո, վարպետ։
- Նահլաթ քեզ, չար սատանա, – ասաց ու շեշտակի նայեց աչքերիս։
- Ո՞ր Օթելլոյի մասին է խոսքդ, Շեքսպիրի՞...

Ֆրունզիկ Մկրտչյան

Печать

ФРУНЗИК МКРТЧЯН: «ВЕЧНЫЙ МОНОЛОГ» (фрагменты книги)

vahram papazyan Я ни­ког­да не меч­тал стать ар­тистом. Мо­жет по­то­му, что дом мое­го детст­ва был ря­дом с клу­бом. А мо­жет потому, что в три­над­цать лет на­чал ра­бо­тать помощником ки­но­ме­ха­ни­ка и тог­да уже иг­рал в самодея­тель­ности. Но как это ро­ди­лось, как на­чал­ся мой театр? На­вер­ное, с детс­кой сказ­ки.
Сказ­ка, ко­то­рая с го­да­ми ка­жет­ся ещё бо­лее волшебной…
Кто ви­дел, тот не за­был приезд в Ле­ни­на­кан Па­па­зя­на. В го­ро­де стоя­ли мо­ро­зы, снег и ве­тер хлеста­ли по ли­цам лю­дей, за­ва­ли­ва­ли суг­ро­ба­ми две­ри из до­мов, ког­да раз­нес­лась весть: на тум­бе у ком­би­на­та объяв­ле­ние - по­ду­мать толь­ко! - «Отел­ло» с Ваг­ра­мом Па­па­зя­ном, ни боль­ше, ни мень­ше!
Я был ещё ма­лень­ким… Ве­че­ром, во вре­мя ре­пе­ти­ции на­ше­го теат­раль­но­го круж­ка, у теат­ра на­ча­лось настоящее стол­пот­во­ре­ние! У две­ри в клуб страш­ная су­ма­то­ха, лю­ди по го­ло­вам с тру­дом про­би­ва­лись внутрь. По­жар, зем­лет­ря­се­ние?
Сна­ча­ла по­доб­но бом­бе взор­ва­лось око­шеч­ко кас­сы: «Би­ле­тов нет! Рас­хо­ди­тесь!» Пуб­ли­ка рас­ко­ло­ти­ла стёк­ла во всех ок­нах, за­тем пос­ле­до­вал град кам­ней. Мы выс­ко­чи­ли на­ру­жу, рас­пах­нув две­ри, и без­би­лет­ный на­род вор­вал­ся в зда­ние. Две­ри зак­ры­лись, и мы остались на ули­це, и мно­гие счаст­ли­вые об­ла­да­те­ли биле­тов - вместе с на­ми!
По­том мы уз­на­ли, что Па­па­зя­на про­ве­ли в театр с чёрно­го хо­да. Шум, воп­ли, слё­зы, по­том все уста­ли, замёрз­ли, по­том сно­ва на­ча­лись кри­ки, насту­пи­ло разо­ча­ро­ва­ние. Так про­шёл час, два… Нео­жи­дан­но появил­ся Ры­жий Вить­ка. На­род об­ра­до­вал­ся. Вить­ка ска­зал: «Отк­рой­те две­ри!», и две­ри отк­ры­лись. Вить­ку все очень ува­жа­ли за то, что мать у не­го русс­кая, отец не­мец, а он ар­мя­нин! Боль­шой пат­риот! «Этот Па­па­зян - сла­ва на­шей на­ции, не ме­шай­те!» По­том он по­вер­нул­ся ко мне: «Ар­тист, идём со мной!»
Я шёл, уце­пив­шись за Вить­ку, и очень ско­ро очу­тил­ся в душ­ном за­ле. Ти­ши­на. Ох­ва­чен­ная ужа­сом жен­щи­на со сле­за­ми на гла­зах и муж­чи­на… Зри­те­ли как загипнотизи­ро­ван­ные смот­ре­ли на сце­ну, но ни­че­го не ви­де­ли. Мне хо­те­лось что-то ска­зать, но Вить­ка дал мне под­за­тыль­ник. Я при­под­нял­ся на цы­поч­ки…
На сце­не шла страш­ная бит­ва, от скре­щи­ваю­щих­ся шпаг ле­те­ли иск­ры, стран­ные лю­ди в блестя­щих головных убо­рах и же­лез­ных ла­тах уби­ва­ли друг дру­га! По­том как из-под зем­ли поя­вил­ся чёр­ный муж­чи­на - и зал вздрог­нул, а вой­на кон­чи­лась… По­том буд­то с не­ба спустил­ся ан­гел - проз­рач­ный, хруп­кий, как стек­ло, неж­ный, лю­бя­щий. Чёр­ный муж­чи­на об­нял ан­ге­ла, а зал об­нял чёр­но­го муж­чи­ну. И он об­нял ан­ге­ла, и весь зал ох­ва­тил восторг. По­том злой че­ло­век все­му по­ме­шал, и зал воз­му­тил­ся, а я ра­зо­злил­ся. А по­том чёр­ный мужчина за­ду­шил жен­щи­ну-ан­ге­ла!
В гла­зах по­тем­не­ло, го­ло­ва зак­ру­жи­лась - за­бытье, бред! Боль­ше ни­че­го не пом­ню. Я был ре­бён­ком…
«Жен­щи­на, шлю­ха, ко­нец те­бе!» - зао­рал Чу­чул Ка­ро. «Но не­вин­ная она, Ка­ро джан!» - «Не по­ри чушь! Ваграм Па­па­зян да­ром ба­бу не за­ду­шит!»…
По­том настал ко­нец и чёр­но­го муж­чи­ны, он пе­ре­ре­зал се­бе гор­ло и на­чал мед­лен­но, очень мед­лен­но уми­рать. Это бы­ло как во сне…
Зал пла­кал, все оста­ва­лись в теат­ре, не ухо­ди­ли. И я тоже пла­кал и остал­ся в теат­ре нав­сег­да.
Ле­ни­на­кан ап­ло­ди­ро­вал Ваг­ра­му Па­па­зя­ну. А я, спрятав­шись в уг­лу на­шей кух­ни, сде­лав из ста­рой просты­ни плащ, рвал страсть в клочья. Моим единствен­ным зри­те­лем бы­ла млад­шень­кая сест­рёнка в ко­лы­бе­ли: ко­лы­бель ка­ча­лась и сест­рён­ка ти­хо дремала.
Всё, что я уви­дел тог­да, ос­ле­пи­ло, ста­ло незабываемым. Так за­пе­чат­ле­лось, что нес­коль­ко лет не ухо­ди­ло из па­мя­ти, не от­­пуска­ло.
До 1947 го­да, ког­да я был уже в «реаль­ном» теат­ре.
Па­па­зян иг­рал Отел­ло и Кор­ра­до. Иг­рал каж­дый день, без от­ды­ха. Боль­ше­го востор­га, чем ког­да мне ска­за­ли, что я бу­ду иг­рать с са­мим Ваг­ра­мом Па­па­зя­ном, я не ис­пы­ты­вал! О, Гос­по­ди, Бо­же мой, что я дол­жен делать?! Ска­за­ли: «Ког­да он, Отел­ло, вой­дёт в Се­нат, ты бу­дешь од­ним из до­жей». - «Хо­ро­шо, а сло­ва есть?» - «Нет, ни­ка­ких слов, толь­ко заг­ри­ми­руют те­бя. Ря­дом с то­бой Ар­та­вазд Па­шаян и Жан Элоян - из­вест­ные актёры Ле­ни­на­ка­на…» Заг­ри­ми­ро­ва­ли. Ког­да ме­ня ве­ли на сце­ну, я на мгно­ве­ние уви­дел се­бя в зер­ка­ле: неч­то не­вооб­ра­зи­мое! Над гла­за­ми на­ри­со­ва­ли но­вые удивлён­ные бро­ви. Прик­леи­ли длин­ную коз­ли­ную бороду и в та­ком ви­де уса­ди­ли в Се­на­те Ве­не­ции.
Го­во­ри­ли, что Ваг­рам Па­па­зян ни­ког­да не смеёт­ся на сце­не, но уж ес­ли расс­меёт­ся, то пи­ши про­па­ло - на­до да­вать за­на­вес! Я же, ис­пу­ган­ное ди­тя, не знаю это­го, и спо­кой­но си­жу се­бе в Се­на­те. И вдруг… На сце­ну выходит Ваг­рам Па­па­зян…
О реак­ции ле­ни­на­канс­ко­го зри­те­ля я уже расс­ка­зы­вал. Ду­мае­те, они ви­де­ли Отел­ло, Яго? Ни­ко­го! Толь­ко «Папа­за»! Ког­да Отел­ло наб­ра­сы­вал­ся на Яго, зри­те­ли кри­ча­ли: «Па­паз, за­ду­ши его! Дез­де­мо­на, бе­ги!» Та­кой на­род! И ког­да он вы­шел на сце­ну - ап­ло­дис­мен­ты, крики «Бра­во!» - это был Па­паз, свой, ле­ни­на­ка­нец! Чёр­ный муж­чи­на в одея­нии мав­ра. Кин­жал за поя­сом. Стоял на сце­не - ста­туя, па­мят­ник! Стоял и ждал, ког­да стих­нут ап­ло­дис­мен­ты. По­том ска­зал: «До­воль­но аплоди­ро­вать!» Но на­род про­дол­жал ещё и ещё! По­том он на­ко­нец улыб­нул­ся. И спек­такль на­чал­ся.
Се­на­то­ры вос­се­дают, вхо­дит Отел­ло, Бра­бан­цио - отец Дез­де­мо­ны, и дру­гие до­жи, тре­буют у Отел­ло объяснений…
Нео­жи­дан­но взгляд его оста­нав­ли­вает­ся на мне… «Кто это? Убе­ри­те не­мед­лен­но!»
Представ­ляе­те, что мог­ли сде­лать со мной - виновником его за­ме­ша­тельст­ва?! Страх сде­лал ме­ня ещё бо­лее сме­хот­вор­ным. Отел­ло-Па­па­зян про­дол­жает: «Тут не свое­ко­рыстье, ви­дит Бог!» - и… на­чи­нает хохотать. Я си­жу без дви­же­ния ни жив ни мёртв, по­том ог­ля­ды­ваюсь и ви­жу в глу­би­не сце­ны Элоя­на и Пашиняна, скор­чив­ших­ся от сме­ха. Они кри­чат мне: «Бе­ги, па­рень!» Ког­да сце­на за­кон­чи­лась, я, си­дя в коче­гар­ке со своей коз­ли­ной бо­ро­дой, ус­лы­шал рык Папа­зя­на: «Где он? Где этот ста­рик с гла­за­ми чучела?!»…
В дру­гой раз мы долж­ны бы­ли иг­рать «Гам­ле­та». У ме­ня уже бы­ла роль со сло­ва­ми. Я иг­рал Оз­ри­ка.
Пос­лед­няя сце­на, пое­ди­нок на шпа­гах. Лаэрт, фех­туя, на­но­сит удар Гам­ле­ту от­рав­лен­ным клин­ком. Слы­шит­ся звук ро­га (это бы­ла за­дум­ка ре­жис­сёра. У Шекс­пи­ра «слы­шит­ся пу­шеч­ный залп»), и уми­раю­щий Гам­лет спра­ши­вает: «Что это за шум?» Оз­рик дол­жен с раз­бе­гу бро­сить­ся на ко­ле­ни пе­ред Гам­ле­том-Па­па­зя­ном и произ­нести:
То юный Фор­тинб­рас при­шёл из Поль­ши
С по­бе­дою и этот залп даёт
В честь а́нглийс­ких пос­лов…
Мно­гие свои ро­ли я дав­но за­был, но Оз­ри­ка пом­ню хоро­шо. А тог­да ут­ром один из на­ших по­жи­лых ак­тё­ров приг­ла­сил ме­ня на хаш…
Я был из­го­ло­дав­ший­ся па­ре­нёк (го­ды бы­ли послевоенные), а ря­дом со мной по­жи­лой ак­тёр, который всё вре­мя при­го­ва­ри­вал: «Ни­че­го, ешь с чесно­ком, до ве­че­ра прой­дёт…» И я уп­ле­тал за обе щеки, как го­лод­ная аку­ла!
Ве­че­ром на­чал­ся спек­такль. По­дош­ла моя сце­на. Тот са­мый ак­тёр го­во­рит мне: «Смот­ри, не пе­ре­пу­тай свои сло­ва!» Гам­лет-Па­па­зян воск­ли­цает: «Кровь, кровь!..» Слы­шен звук ро­га. Я бе­гу и па­даю на ко­ле­ни, произношу: «То юный Фор­тинб­рас…» И слы­шу: «Я… ха-ха-ха!» Я по­ду­мал, он иг­рает, и про­дол­жил свой текст, как по­ла­га­лось. Гам­лет-Па­па­зян за­вер­шает своё прощаль­ное сло­во:
Я уми­раю;
Мо­гу­чий яд зат­мил мой дух…
А по­том ти­хо - мне: «А ты, су­кин сын, не смей боль­ше есть хаш!»
Как-то я спро­сил его: «Вар­пет, по­че­му у вас нет зва­ния на­род­но­го ар­тиста СССР?» - «По­то­му что у ме­ня нет проф­ко­ма и парт­ко­ма, ко­то­рые ме­ня мо­гут предста­вить к зва­нию». - «Но ес­ли бы вы оста­лись в Ар­ме­нии, получи­ли бы?» Нео­жи­дан­но он рас­сер­дил­ся: «Цо, манчес (па­рень), кто луч­ше: здеш­ние на­род­ные или Пет­рос?! По­том расс­меял­ся и до­ба­вил: «Всё в ми­ре подоб­но снеж­но­му ко­му: ска­ты­ваясь с го­ры, он растёт. Так и ар­тист дол­жен ро­дить­ся, объез­дить мир. Оставаясь на од­ном месте, он растает, умень­шит­ся. Я - оди­но­кое де­ре­во, мои кор­ни в де­дов­ском са­ду, но вет­ви мои рас­ки­нут­ся, дой­дут до со­сед­них са­дов, и ду­маю, что там, вку­шая мои пло­ды, не за­бу­дут воз­дать хва­лу моим пред­кам. Ве­рю, есть хра­ни­те­ли у де­довс­ких садов».
На­род при­но­сил ему цве­ты и бро­сал их ему под но­ги, а те, у ко­го их не бы­ло, мча­лись в са­дик при теат­ре за цве­та­ми с клум­бы. Бед­ня­га сто­рож бе­жал за ни­ми, кричал в от­чая­нии: «Цо, что вы тво­ри­те! Ку­да цве­ты рвёте?! Они же у ме­ня как ин­вен­тарь за­пи­са­ны!»…
«Вар­пет, ку­да ты отп­ра­вишь­ся от­сю­да?» - спро­сил его од­наж­ды сто­рож са­да, про­тя­ги­вая Па­па­зя­ну бу­кет своего «ин­вен­та­ря». - «В Ша­ле». - «Что за Ша­ле?» - «По-фран­цузс­ки это зна­чит “да­ча”. В Ле­нинг­рад, в моё Оль­ги­но». - «Там на­вер­ное кра­со­та! - вос­хи­тил­ся сторож. - Мра­мор­ный дом, ста­туи, мра­мор­ный фон­тан, са­до­вые цве­ты!» - «Не­сом­нен­но, ман­чес, не­сом­нен­но!» - расс­меял­ся Па­па­зян и ушёл. Сто­рож дол­го смот­рел ему вслед. По­том ог­ля­дел свой сад, остав­ший­ся без цве­тов, и улыб­нул­ся: «Да бла­гос­ло­вит Гос­подь твоё рож­де­ние, Ваг­рам Па­па­зян!»
В 1953 го­ду я пе­рее­хал в Ере­ван. Учил­ся в Теат­раль­но-ху­до­жест­вен­ном инсти­ту­те и уже ра­бо­тал в Майр-татро­не. В те го­ды он был дейст­ви­тель­но Глав­ным театром. Пом­ню, что сде­ла­лось с на­ми, сту­ден­та­ми, ког­да мы уз­на­ли, что в Ере­ван прие­хал Па­па­зян. Мы стре­ми­лись лю­бой це­ной встре­тить­ся с ним. На­ши моль­бы и прось­бы к ру­ко­водст­ву инсти­ту­та не да­ва­ли ни­ка­ких ре­зуль­та­тов. Го­во­ри­ли, что он за­нят, что у не­го нет вре­ме­ни. Но очень ско­ро ста­ло яс­но, что это неправ­да, просто они сто­ро­ни­лись Па­па­зя­на. Их подавля­ло обая­ние ар­тиста, его опыт, зна­ния, эру­ди­ция. У них был свой, «про­вин­циаль­ный» ме­тод, своя лекцион­ная прог­рам­ма. Как же мы посту­пи­ли? Ре­ши­ли уст­роить сту­ден­чес­кую за­бастов­ку, и встре­ча состоялась. Па­па­зян при­шёл в инсти­тут, за­хо­дил в аудито­рии. Его соп­ро­вож­да­ли те са­мые пре­по­да­ва­те­ли. Па­па­зян бе­се­до­вал с на­ми, но не­дол­го. Кто-то за­дал воп­рос: «Ка­ко­во ва­ше мне­ние, Вар­пет, о сов­ре­мен­ном и ста­ром сти­лях ак­тёрс­ко­го ис­кусст­ва?» Он от­ве­тил кратко: «То, что та­лант­ли­во, - но­во и сов­ре­мен­но, а то, что без­дар­но, - ста­ро не­за­ви­си­мо от мо­ло­дости или ста­рости. Та­лант­ли­вый - зна­чит ар­тист! И при­дёт его вре­мя! Ис­кусст­во долж­но быть или слиш­ком вы­со­ким, или пог­ру­жён­ным в зем­лю…» Ус­лы­шав эти сло­ва, я снова вспом­нил его Отел­ло, про­ни­зан­но­го вы­со­ким поэ­ти­чес­ким ду­хом Шекс­пи­ра, его круп­ные ак­тёрс­кие маз­ки. И его Кор­ра­до, та­ко­го прав­ди­во­го, из­му­чен­но­го, в из­но­шен­ном пла­ще, с кро­ха­ми хле­ба в ру­ках…
«Ка­кие у вас пла­ны?» - спро­сил кто-то из сту­ден­тов. - «Уже нес­коль­ко лет хо­чу отк­рыть твор­чес­кую мастерскую. Знаю семь очень та­лант­ли­вых пар­ней и деву­шек, ко­то­рые мо­гут стать боль­ши­ми ар­тиста­ми, хочу по­мочь им, но ваш ми­нистр не хо­чет, ник­то не хочет… Почему?!»
«Че­го бы вы по­же­ла­ли нам?» От­ве­тил: «Я же­лаю, что­бы вы пош­ли за мной, бро­си­ли лек­ции - и за го­род, на приро­ду, и вни­ма­тель­но наб­лю­да­ли за ней… До свидания!»
И ушёл.
Мы, ко­неч­но, ни­ку­да не пош­ли, ни за го­род, ни в его мастерс­кую… А двое из пре­по­да­ва­те­лей ус­пе­ли позвонить ми­нист­ру и поп­ро­сить, что­бы «то­ва­рищ министр» не да­вал хо­ду «это­му бе­зоб­ра­зию» Па­па­за! О ка­кой част­ной твор­чес­кой мастерс­кой мо­жет ид­ти речь, о ка­ком ис­кусст­ве, отор­ван­ном от дейст­ви­тель­ности, не го­во­ря об ухо­де с лек­ций! (А о при­ро­де ни сло­ва!..) И до кон­ца жиз­ни Ваг­рам Па­па­зян не по­лу­чил твор­чес­кой мастер­ской и ни­ког­да боль­ше не при­хо­дил в инсти­тут.
Прек­рас­ное вре­мя пе­ре­жи­вал Майр-тат­рон. Весь репер­туар зиж­дил­ся на ве­ли­ка­нах. Иг­ра­ли «Мас­ка­рад», «Жи­вой труп», «Гам­ле­та», «Отел­ло». На каж­дую роль наз­на­ча­лись трое-чет­ве­ро.
Па­па­зян ува­жал и це­нил всех своих кол­лег, но его единст­вен­ной сла­бостью, ар­тистом, ко­то­ро­го он боготво­рил, был Гра­чия Нер­се­сян, Грач! Я не пом­ню, что­бы он хва­лил Гра­чия, пре­воз­но­сил его, нап­ро­тив, всег­да слы­шал: «Что опять нат­во­рил Грач!», «Ку­да пошёл Грач?» и т.д. Или: «Гра­чия на­до лю­бить, ког­да он спит, что­бы он не знал». Так лю­бил его!
В жиз­ни их от­но­ше­ния не бы­ли просты­ми, отк­ры­ты­ми от­но­ше­ния­ми «стар­ше­го» и «млад­ше­го», да­же ког­да они дуб­ли­ро­ва­ли друг дру­га в од­ной ро­ли. Расс­ка­жу один тро­га­тель­ный слу­чай, я очень люб­лю это воспомина­ние.
Ста­ви­ли «Жи­вой труп». Про­та­со­ва иг­ра­ли поо­че­ред­но Па­па­зян, Нер­се­сян, Ва­гар­шян и Джа­ни­бе­кян. В тот вечер иг­рал Гра­чия. Как всег­да, зал был по­лон, как гово­рят, яб­ло­ку нег­де упасть. В тем­но­те я уви­дел Папазя­на, си­дев­ше­го в ло­же. Я стал наб­лю­дать за его реак­цией, как он смот­рит на иг­ру дру­га в «своей» ро­ли! И был по­ра­жён: Па­па­зян си­дел блед­ный, он дро­жал от гне­ва, ог­ля­ды­вал­ся и что-то бор­мо­тал, по­том достал пла­ток, вы­тер пот, вско­чил с места… Он еле сдерживался и про­дол­жал что-то бор­мо­тать. В ант­рак­те встал и быст­ро по­шёл за ку­ли­сы. Я за ним.
На сце­не ра­бо­чие и туск­лый свет. А в тём­ном уг­лу ку­лис - Гра­чия. Он си­дел, опустив го­ло­ву, как про­ви­нив­ший­ся шко­ляр, и оп­рав­ды­вал­ся: «Ни­че­го, по­тер­пи, вот увидишь, как я сце­ну в ресто­ра­не…» А Па­па­зян ему: «Ты что, во­ду Бос­фо­ра не пил?! Ты же Сре­ди­зем­но­морье про­шёл… Так иг­рать на­до!» Наста­ла сце­на в ресто­ра­не. И что бы вы ду­ма­ли? Па­па­зян ещё до за­на­ве­са вы­бе­жал из ло­жи и бро­сил­ся за ку­ли­сы. Идя за ним, я уви­дел пот­ря­саю­щую кар­ти­ну: в тём­ном уг­лу, об­няв­шись, сидели два ве­ли­ких ар­тиста. Они смея­лись и пла­ка­ли, они ры­да­ли, как ма­лень­кие де­ти…
В 1959-м умер Ва­гар­шян. От­ме­ти­ли 70-лет­ний юби­лей Па­па­зя­на. Ру­бен За­рян произ­нёс на ве­че­ре прек­рас­ное всту­пи­тель­ное сло­во, бы­ли и дру­гие выступ­ле­ния. Эти выступ­ле­ния-при­ветст­вия пре­ры­ва­лись художественными но­ме­ра­ми, му­зы­кой, юмо­ром… Од­ну ин­те­рес­ную «па­ро­дию» при­ду­ма­ли мы, мо­ло­дые артисты теат­ра. Выб­ра­ли са­мых кра­си­вых и стат­ных, по­хо­жих на Па­па­зя­на. Вык­ра­шен­ные чёр­ной крас­кой, с серь­га­ми в ушах, они вы­бе­жа­ли на сце­ну, ста­ли страстно спо­рить, под­ра­жая хрип­ло­му го­ло­су Па­па­зя­на, о ре­пер­туар­ной по­ли­ти­ке теат­ра, о но­вых режиссёрских ме­то­дах, о мо­ло­дых кад­рах. Посте­пен­но спор превращал­ся в ко­ме­дию, в фарс, по­хо­жий на скан­дал. Один Отел­ло схва­тил за гор­ло дру­го­го, они пе­ре­ду­ши­ли друг дру­га, а на­пос­ле­док об­на­жи­ли шпа­ги. Сце­на покры­лась «тру­па­ми»… Приём был иск­лю­чи­тель­ный: смех, ап­ло­дис­мен­ты. Па­па­зян смеял­ся, дер­жась за живот, под­хо­дил к каж­до­му, це­ло­вал и го­во­рил: «Цо, мо­лод­цы, прек­рас­но при­ду­ма­ли!» Мы бы­ли страш­но доволь­ны, так до­воль­ны, что, зад­рав но­сы, спра­ши­ва­ли: «Вар­пет, что они там все го­во­рят: «Отел­ло, Отел­ло!», а мы что, не Отел­ло?!» Он расс­меял­ся ещё гром­че и отве­тил: «Не всё чёр­ное Отел­ло!»
Юби­лей про­дол­жал­ся, в за­вер­ше­ние да­ли сло­во са­мо­му Па­па­зя­ну. Он высту­пил и в зак­лю­че­ние нео­жи­дан­но, обра­щаясь к си­дя­щим в за­ле ру­ко­во­ди­те­лям, ска­зал: «Раз­ре­ши­те мне пое­хать в Анг­лию, в Страт­форд. Мне семь­де­сят лет: пять­де­сят остав­ляю здесь, с двад­цатью уе­ду, в двад­цать пять вер­нусь. Здеш­нее одея­ло мне мало, на­тя­ну на се­бя - но­ги не прик­ры­вает, приж­мусь к сте­не - сте­на ру­шит­ся…»
Вспом­ни­лось, что для поезд­ки в Анг­лию на Шекспировс­кие дни соз­да­ва­лась груп­па… Па­па­зя­на в ней не бы­ло!
Юби­лей за­вер­шил­ся. Че­рез нес­коль­ко дней ста­ло извест­но, что «на­вер­ху» за­по­ро­ли воп­рос о поезд­ке Па­па­зя­на и теат­ро­ве­да Ру­бе­на За­ря­на: их объя­ви­ли нацио­на­листа­ми и окон­ча­тель­но за­пре­ти­ли им выезд в Анг­лию. Та­кие вот бы­ли вре­ме­на!
В Ле­нинг­ра­де на Невс­ком прос­пек­те средь бе­ла дня я кри­чу: «Жо­ра, Ру­бен Ва­ро­со­вич!» Друзья - теат­ро­вед Ру­бен За­рян и ак­тёр Ге­ворк Абад­жян. Очень рад им: я дав­но здесь, один, на ки­носъём­ках. «…И Па­па­зя­на уже нет и боль­ше не бу­дет…» Кто это ска­зал?! Го­лос дро­жит. Идём мол­ча… «Ку­да вы идёте?» - спра­ши­ваю я. Ответили. Я не ус­лы­шал - ог­лох, слы­шу се­бя, их - уже нет. Во­ди­тель то­же мол­чал, он был русс­ким. Он не знал, что «уже нет», «боль­ше не бу­дет» и мол­чал…
Что это? Лес. Ря­ды де­ре­вян­ных до­мов. Ле­нинг­рад. Приго­род… Во­ди­тель ска­зал: «Ва­ша да­ча. Оль­ги­но».
Са­мый обыч­ный дом. Вспом­ни­лось: «Ско­ро уе­ду в Ольги­но. Ша­ле. Вы на­зы­вае­те “да­ча”…» Сто­рож театраль­но­го са­да ска­зал: «Не­бось кра­си­вая? Мраморные ста­туи, фон­тан, парк, цве­ты…»
Де­ре­вян­ный дом, нес­коль­ко де­ревьев, ста­рый стул под де­ре­вом, ма­лень­кий са­дик без цве­тов, дав­но, очень дав­но за­бы­тый… Сно­ва вспом­ни­лись его сло­ва: «Я - дере­во, чьи кор­ни в де­дов­­ском са­ду, а вет­ви раскинулись… И кто, вку­сив моих пло­дов, не воз­даст сла­ву де­дам?»
Его де­довс­кие са­ды, до­ма, ша­ле, цве­ты, па­мят­ни­ки и фон­та­ны - Театр. Да бу­дет бла­гос­ло­вен­но твоё рож­де­ние, Ваг­рам Папазян!